מידע נוסף
כנס מקהלות בין דורי
כנס מקהלות בין דורי

כנס מקהלות בין דורי

”זמר לך”, ”שירת הים”, ”לי רון”,

”פעמוני גיל”